Image
Psí sporty Žabka, z.s. Břasy
Kontakt
E-mail: osa-zabka@wbs.cz
Adresa: Břasy, PSČ 338 24
okr. Rokycany, Plzeňský kraj
GPS: 49°49'42.207"N, 13°35'0.754"E
IČ: 031 44 526
Sledujte Žabky!

Závody

Image

Žabí přebor - hoopers závody

Trojzkoušky hoopers 
Kdy: 8.6.2024
Kde: Břasy, Psí sporty Žabka
Rozhodčí: Tereza Jelínková

Trojzkoušky pro kategorie H0, H1, H2, H3, HCh
Přihlašování přes hacr.info 

Prezence H0 od 8:30 do 9:00 h
 
Časy prezencí pro další kategorie budou upřesněny cca týden před závody. 

Vyhlašovat budeme první tři místa každé zkoušky a splněnou zkoušku. 

Občerstvení bude zajištěno!

Startovné:
 450 Kč /tým/ pro členy Klubu Hoopers z.s., 400 Kč druhý pes / člen Klubu
Hoopers z.s.
 550 Kč /tým/ pro NEčleny Klubu Hoopers z.s., 500 Kč druhý pes /NEčlen
Klubu Hoopers z.s.

Startovné splatné na č. účtu: 246531872/0300 , VS: 0806, do poznámky dejte
prosím Vaše jméno + jméno psa (psů).


Podmínky účasti: psi musí mít platné očkování a musí být klinicky zdraví v den závodu. Každý
účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a soutěžním řádem Klubu
Hoopers z.s. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu,
zranění nebo úhyn psa či zranění psovoda. V souladu s účinností nařízení Evropské unie o
ochraně osobních údajů Vás upozorňujeme, že závody budou fotograficky dokumentovány.
Účastí na závodech automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu a sociálních sítí.

Těšíme se na Vás!